Jaardocumenten

In 2018 zijn zorgcentrum Mennistenerf en wijkzorgcentrum Pennemes met elkaar een bestuurlijke fusie aangegaan tot de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC), derhalve wordt er sinds die tijd een gezamenlijk jaardocument uitgegeven.

Jaardocument MPC 2018
Jaardocument MPC 2019

Hieronder treft u de uitgebreide interviews die gehouden zijn ten behoeve van het jaardocument MPC 2019: