Mennistenerf en Pennemes in verbinding met elkaar

Wij slaan de handen ineen en bouwen samen aan een nog betere toekomst. Samen werken aan nog betere zorg en diensten en betekenisvolle relaties, door het beste van twee Zaanse zorgorganisaties bij elkaar te brengen. In 2018 zijn Mennistenerf en Pennemes met elkaar een bestuurlijke fusie aangegaan tot de Mennistenerf Pennemes Combinatie (MPC). Wij zetten in op behoud van de eigenheid van beide locaties maar streven gelijktijdig naar meerwaarde voor de cliënt.

MPC wordt bestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De heer L. Groenendaal is met ingang van 1 juli 2018 bestuurder.  De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opstelling van het strategisch beleid, inclusief de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en huisvesting. De Raad van Bestuur geeft leiding aan het managementteam van MPC. De leden van het managementteam geven op hun beurt leiding aan de teamleiders van zowel Mennistenerf als Pennemes.
De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht keurt onder meer de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening goed. De wijze van toezicht is vastgelegd in de statuten van de stichting en de reglementen van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur.
De Raad van Bestuur voert in het kader van de medezeggenschap regelmatig overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad van zowel Mennistenerf als Pennemes.

Het eerste jaardocument (2018) van de Mennistenerf Pennemes Combinatie kunt u hier bekijken.  

 

Vacatures

Wij hebben verschillende vacatures bij de diverse organisatie-onderdelen. Wij hebben deze voor u gegroepeerd op de pagina vacatures.

Klikt u hieronder om naar de website van Mennistenerf danwel Pennemes te gaan.

Mennistenerf                                                               Pennemes